Rejestracja znaku towarowego

Co to jest znak towarowy

Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt itp. użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

W tekstach i reklamach często widzi się symbol ™ obok napisu lub obrazka, który jest uważany przez firmę za jej znak towarowy, lub symbol ® oznaczający, że znak został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków handlowych.

Znak towarowy jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

 

Nasza usługa 'rejestracja znaku towarowego' obejmuje:

 • sprawdzenie czy istnieje już podobny znak towarowy;
 • sprawdzenie znaku pod kątem zgodności z wymogami urzędu, który znak będzie rejestrował;
 • konsultację i doradztwo odnośnie ewentualnych poprawek do znaku;
 • pomoc przy wyborze odpowiedniej klasy towarowej;
 • rejestrację znaku towarowego.

 

Opłaty związane z rejestracją znaku towarowego:

 • rejestracja znaku towarowego w całej Wielkiej Brytanii - £270 za jedną klasę towarową. 
  Za każdą następną klasę towarową dopłata wynosi £60;
 • rejestracja znaku towarowego w całej Unii Europejskiej - £950 za trzy klasy towarowe. 
  Za każdą następną klasę towarową dopłata wynosi £130;
 • rejestracja znaku towarowego w Polsce -  £470 za trzy klasy towarowe.
  Za każdą następną klasę towarową dopłata wynosi £120.

Opłaty pobierane są z góry.

Tu możesz wyszukać odpowiednią klasę towarową dla swojego znaku: www.oami.europa.eu.

 

Dalsze informacje 

Pierwszy raport odnośnie zarejestrowania twojego znaku otrzymasz w ciągu 30dni roboczych od momentu otrzymania od ciebie niezbędnych danych oraz wniesienia opłaty. Rejestracja znaku w Anglii i Unii Europejskiej może potrwać kilka miesięcy, w Polsce ok. 1.5roku. 
Znak towarowy jest chroniony prawem autorskim przez 10lat. Po tym czasie można przedłużyć ochronę.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany / zainteresowana naszą usługą 'rejestracja znaku towarowego', prosimy napisz do nas emaila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Z A P R A S Z A M Y

zespół aeXea Consulting